30 órás KÉPZÉS

 KISTELEPÜLÉSEK ERŐFORRÁSAI ÉS REJTETT ÉRTÉKEI A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSBEN

30 órás KÉPZÉS

A képzés tanusítványt biztosít.

Akkreditáltan is hivatalosítható amennyiben további modulokra is beiratkozik a jelentkező ( Lásd: a Közösségfejlesztő facilitátor képzést )  

Képzés helyszíne: Székelyudvarhely/online. Igény szerint további helyszíneken

Képzés lebonyolítója: Human Reform Alapítvány, Human Reform S.R.L.,

Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság  

Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a települések erőforrásainak feltérképezésére, ismerjék meg a település erőforrásainak feltárásához szükséges technikákat. A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők sajátítsák el a településen élők valós szükségleteire épülő, reális és megvalósítható projektek megtervezésének, megszervezésének és lebonyolításának tudásanyagát, valamint ismerjék meg a hatékony kommunikációs technikákat.  

Képzés tematikája:

  • közösségi ismeretek
  • a kistelepülések erőforrásai és rejtett erőforrásai
  • a kistelepülések fejlődési potenciálja és a helyi erőforrások
  • a kistelepülések reális céljainak projektté fejlesztése

Képzés ütemezése:  30 óra:  benne az igényeknek megfelelő gyakorlattal, kb.4 -5 hétvége, vagy a                      résztvevők igényei szerinti időbeosztással

Kinek ajánljuk a képzést?

A közművelődési intézmények, szervezetek  munkatársainak,  a települések közösségi életét szervező szakembereknek, önkormányzatoknak. 

A jelentkezés feltétele:

Középfokú iskolai végzettség

A képzés részvételi díja:

450 Ron

Képzés indítása:

jelentkezések függvényében, min. 7 fő, max.16 fő csoportonként

Tanusítvány megszerzésének követelménye:

 1 db írásbeli záró dolgozat elkészítése a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati anyag, valamint saját munkatapasztalatból vett példák alapján.

A tanfolyam minimum 7 fő jelentkezése esetén indul!

Bővebb információ illetőleg jelentkezés személyesen a Human Reform székhelyén, Székelyudvarhely, Eötvös József 13 sz.  alatt vagy a 0756221806-, 0744499863-as telefonszámokon, valamint humanreform2@gmail.com vagy hurefsrlodorhei@gmail.com e-mail címeken.