Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság

"Szerves műveltségű, kiteljesedett embert és méltó megélhetést!"

Szerző: Népfőiskola 1 / 6 oldal

13. jó gyakorlat: „A kenyér is házhoz jön!” Székelyudvarhely, 2023.04.12.

3. éve dolgozunk partnereinkkel azon, hogy a vállalt 16 jó gyakorlat gyűjteménye létrejöhessen, és a találkozók alkalmával kerek egésszé tegyük annak soron következő darabját.

Nemzetközi projektünk (2020-1-HU01-KA204-078753) címe: Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez.

Megnézem >

Népfőiskolánk sikeres pályázatot nyújtott be az Erasmus + keretében a székelyudvarhelyi Humán Reform Alapítvánnyal közösen. A projekt 2022. május 1-2023. október 31-ig tartó megvalósítási időszakában több alkalommal utaznak egymáshoz a résztvevők, akik jó gyakorlatokat mutatnak be, együttműködési köreiket szélesítik, új tevékenységek lehetséges bevezetését tervezik meg közösen. Első alkalommal Mórahalom küldöttsége utazik Székelyudvarhelyre, ahol részletesen megismeri többek között az Alapítvány munkáját, annak szerves műveltséghez kapcsolódó jógyakorlatait, az Artera Alapítvány és képző központ tevékenységét, valamint kidolgozzák az együttműködés munkamódszereit, az elvégzendő feladatokat.

Kovács-Tanács Istvánné Erika
KAPOCS Népfőiskola
Aranyszöm Rendezvényház
Mórahalom

Két évnyi együttműködésünk a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, időközi beszámolóval zárult, amelyet Tempus Közalapítvány elfogadott

Megnézem >

Népfőiskolai Társaság stratégiai koncepciója 2026-ig

Fő cél: A Romániai Magyar Népfőiskolai mozgalom összehangolása

Megnézem >

A MAGYAR MONDAT VÉDELMÉBEN

Szobi üdítőknek csap hírverést óriás falragasz, szövege megüti szememet:

„A legjobb dolog, ami a gyümölccsel történhet.” Furcsa, korábban nem hallott, de ma egyre terjedő mondatszerkesztés, nyelvünktől merőben idegen – de honnan olyan ismerős?

Hamar meg van a forrása, hiszen angol szakos tanár volnék; ez – tisztán angolos, e nyelvre nagyon jellemző merev alárendelő-kiemelő mondatfűzés, könnyű visszafordítani: The best thing that can happen to the fruit. Vajon mi történhetett mondatainkkal az utóbbi tíz évben? Lehet, hogy a szépítő „globalizáció” néven folytatott világ(újra)gyarmatosítás elérte nyelvünket is?

Dr. Végvári József

nyelvtanár

Megnézem >

RAGOZÓ-RÜGYEZŐ MAGYAR NYELVÜNK

Írta: Dr Végvári József

Ha valamely nyelvet meg akarnak szüntetni, ki akarják iktatni az életből, és a helyzet
nem teszi lehetővé a közvetlen módszereket e cél elérésére – mint pl. beszélőinek kiirtása
vagy száműzése, a nyelv betiltása, használatának korlátozása és büntetése – akkor hogyan
járjanak el?

Megnézem >

Népi Egészségkultúra Iskola “Boldogasszony palástja alatt ” Bernád Ilonával

2022 októbertől 2023 júniusig

Bernád Ilona – bába és népi gyógyász – sok éves tapasztalatát szeretné megosztani az érintett-, érdekelt hallgatósággal

A nők, az anyák, az elsődleges házi egészségmegőrzők, gyógyítók.

Elsősorban nekik szánjuk a képzést.

Megnézem >

K O N F E R E N C I A

A ROMÁNIAI MAGYAR NÉPFŐISKOLAI MOZGALOM, AZ ISKOLÁN KÍVÜLI KÉPZÉSEK  JÖVŐJE 

Szervező: Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság
Partnerek: Human Reform Alapítvány Artera Alapítvány

                                                            Fő támogató: Bethlen Gábor Alap  

MEGHÍVÓ

A ROMÁNIAI MAGYAR NÉPFŐISKOLAI MOZGALOM, AZ ISKOLÁN KÍVÜLI KÉPZÉSEK

  JÖVŐJE 


– KONFERENCIÁRA  –

Szeretettel hívunk minden iskolán kívüli képzésben, felnőttképzésben érdekelt Kollégát, minden érintett szervezet és célcsoport képviselőjét A romániai magyar népfőiskolai mozgalom, az iskolán kívüli képzések  jövője  elnevezésű konferenciára.  

A konferencia szükségességének indoklása:

Majd’ minden tevékenységi területnek, ágazatnak van szakmai érdekképviselete, hálózati rendszere. Elérkezettnek látszik az idő, hogy az iskolán kívüli képzésekben, elsősorban a felnőttképzésben tevékenykedő és/vagy érdekelt személyek közelebbről is megismerjék egymást. Megismerjék egymás céljait, elképzeléseit, módszereit – hogy mely kihívásokra milyen válaszokat látnak, illetőleg mit vállalnak fel. Jó lenne egy közös platformot kialakítani, és megtalálni a közös szellemiséget.

A tanácskozás konkrétabb céljai: 

  • megismerni a „pályán” lévőket;
  • feltárni, melyek a ma és a közeljövő kihívásai; 
  • megtudni, van-e elfogadható közös jövőképe az „ágazat” képviselőinek; 
  • lerakni egy szakmai hálózat alapjait
  • tudatosítani a közös érdekképviselet szükségességét.

Időpont: 2022. október 8, szombat, 9:00-17:00.

Helyszín: Székelyudvarhely, GONDŰZŐ SZÁLLODA ÉS ÉTTEREM -konferenciaterme,

Szent Imre utca 18. szám

Jelentkezni: erdelyinepfoiskola@gmail.com vagy humanreform2@gmail.com. ,

Határidő: szeptember 23.

Kontaktszemély: Balla Zoltán (telefon: 0756-221 806).

A KONFERENCIA  programját rövidesen közöljük.

Megtisztelő részvételében bízva,
Balla Zoltán

Elnök

Az „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez” című (2020-1-HU01-KA204-07753) Erasmus+ nemzetközi projektünk, melyben erdélyi, felvidéki és délvidéki partnereink együttműködésével dolgozunk ki jó gyakorlatokat, Magyarkanizsán zárta 2. projektévét.

Megnézem >

Partnertalálkozó-Két témakör megbeszélésére gyűltünk össze: hivatalos ügyek online intézése; fake news, kéretlen tartalmak kezelése.

Megnézem >

1 / 6 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén