A Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság

alapszabály szerinti célkitűzése és tevékenysége

Az R.M.N.T célkitűzése a románia magyar felnőttképzés folyamatának támogatása, pártolása és javítása, magyar nyelven torténő felnőttképzés és nevelés.

A fenti szándékok megvalósítása végett, a RMNT az alábbiakat célozza meg:

* a felnőttneveléssel foglalkozó személyek, civil szervezetek/népfőiskolák/

tevékenységének egybehangolása,

* az állandó nevelő tevékenységek intézményesítésének könnyítése Romániában a hazai és nemzetközi szabályok értelmében és a megfelelő hazai jogszabályozás megteremtése,

* a magyal nyelven történő felnőttnevelés- és képzést folytató szervezetek szakmai érdekeinek képviselete,

* felvállalja az állandó nevelői folyamatban szükséges szervező és szakszemélyzet képzést,

* tájékoztató irodák létesítését és szakdolgozatok illetve brosurák, katalógusok, évkönyvek stb. kiadását, tájékoztatási céllal,

* állandó jellegű nevelési program kidolgozását, ezeknek tanfolyamokon történő bemutatását,

* felnőttképzés folyamatában – minden oktatási szinten és formában – a hozzáértő szakember-képzés kezdeményezését,

* helyi szükségleteknek megfelelően, támogatja az állandó nevelési folyamat működését és intézményesítését,

* szakmai találkozók, előadások, hazai és külföldi tanulmányi kirándulások szervezését,

* szakmai műhelyek létesítésének ösztönzése, tekintettel a hazai felnőttnevelés – képzés történetének kutatására,

* szakmai partnerkapcsolatok létesítése hazai és külföldi szervezetekkel és intézményekkel,

* támogatja a gazdasági önszerveződést, munkanélküliek szakmai átképzését s az állandó nevelő-képzési tevékenységét összehangolja az egyház keretén belül megvalósított hasonló tevékenységgel,

* a felnőttképzés iránti érdeklődés ösztönzése programokon és ösztöndíjakon keresztül,

* megszervezi a nyilvánosság és a mass-media tájékoztatását,

* az ország bármely helységében fiókokat, telephelyeket létesíthet