30 órás KÉPZÉS

FIATALOK BEVONÁSA ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS A KISTELEPÜLÉSEKEN   

30 órás KÉPZÉS

A képzés  tanusítványt biztosít.

Akkreditáltan is hivatalosítható amennyiben további modulokra is beiratkozik a jelentkező

( Lásd: a Közösségfejlesztő facilitátor  képzést )  

Képzés helyszíne: Székelyudvarhely/online. Igény szerint további helyszíneken

Képzés lebonyolítója: Human Reform Alapítvány, Human Reform S.R.L.,   Romániai Magyar                                          Népfőiskolai Társaság  

Képzés célja:

A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik aktívan tenni tudnak a települések megtartó erejének fejlesztése érdekében. Képesek elősegíteni a fiatalok véleményének becsatornázását a település intézmény- és településvezetése számára, bemutatva azt is, hogy a közösen megfogalmazott célok érdekében erőforrásként is tekinthetnek a fiatalokra. Célja, hogy meglévő és új ifjúsági csoportok számára bemutassa érdekérvényesítési lehetőségeiket, bekapcsolja őket saját településük fejlesztési tevékenységeibe, fejlesztve demokratikus ismereteiket, szociális képességeiket.

Képzés tematikája:

  •  Az ifjúság szerepe a kistelepülések fenntarthatóságában
  • Új generációk, változó igények
  • Ifjúság, közösség, település, ifjúsági szolgáltatások – a részvétel fontossága
  • Ifjúság és speciális kihívások.

Képzés ütemezése:  30 óra:  benne az igényeknek megfelelő gyakorlattal, kb.4 -5 hétvége, vagy a                      résztvevők igényei szerinti időbeosztással

Kinek ajánljuk a képzést?

 Közművelődési intézmények, önkormányzatok,  vidékfejlesző szervezedtek munkatársaiknak, civil szervezetek aktivistáinak, a települések közösségi életét szervező szakembereknek.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú iskolai végzettség

A képzés részvételi díja:

450 Ron

Képzés indítása:

jelentkezések függvényében, min. 7 fő, max.16 fő csoportonként

Tanusítvány megszerzésének követelménye:

 1 db írásbeli záró dolgozat elkészítése a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati anyag, valamint saját munkatapasztalatból vett példák alapján.

A tanfolyam minimum 7 fő jelentkezése esetén indul!

Bővebb információ illetőleg jelentkezés személyesen a Human Reform székhelyén, Székelyudvarhely, Eötvös József 13 sz.  alatt vagy a 0756221806-, 0744499863-as telefonszámokon, valamint humanreform2@gmail.com vagy hurefsrlodorhei@gmail.com e-mail címeken.