Ritka Erdély szintű szakmai eseményt szervezett a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság a Human Reform Alapítvány és az Artera Alapítvány közreműködésével, Székelyudvarhelyen, 2022 október 8.-án, a Gondűző Restauránt konferencia termében. „A ROMÁNIAI MAGYAR NÉPFŐISKOLAI MOZGALOM, AZ ISKOLÁN KÍVÜLI KÉPZÉSEK JÖVŐJE” címmel.

A Konferencián végül 21 szervezet és intézmény képviseltette magát, 42 szakember által.

  • A Konferencián 21 iskolán kívüli népfőiskola jellegű képzésekkel foglalkozó szervezet és intézmény képviselője bemutatta a képviselt központ céljait, tevékenységét
  • A résztvevők mindnyájan egyetértettek az iskolán kívüli népfőiskola jellegű képzések szükségességével, hiánypótló jellegével.
  • A romániai magyar népfőiskolai mozgalom  jövőjét illetően a résztvevők továbbá egyetértettek az alábbiakban:
  • szükségesnek itélik meg a népfőiskolai mozgalom koordinációját 
  • támogatják egy szakmai „agytröszt” létrehozását
  • fontosnak tartják, hogy a „pályán lévők” ismerjék egymást és együttműködjenek
  • a szakemberek tudatában vannak a jelenkor és a közlejövő kihívásaival, szükségesnek találják egy egységes lelki-, szellemi-, erkölcsi alapokat, nemzeti identitást erősítő  közös modul ( alaptanterv) kidolgozását
  • a  Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság vállalja a  Romániai magyar népfőiskolai mozgalom koordinációját

            Az eredetileg két naposra tervezett esemény végül is egy naposra sikerült, így nem  kerülhetett sor műhelymunkákra és a közös Zárónyilatkozat szerkesztésére, elfogadására. Az azonnali és a későbbi visszajelzések alapján viszont, a fenti tartalmú dokumentum születhetett volna…

            A Konferencia fő támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Balla Zoltán,

Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság,

elnök

Székelyudvarhely, 2022. október 21