KIHÍVÁSOK, TRENDEK

-nyers összegzés az iskolán kívüli képzések kontextusáról, előttünk álló teendőkről –

társadalmi, technológia, politikai, gazdasági szempontok alapján –

Veszélyek:

 • a 4. ipari forradalom és a mindent átható digitalizáció feltartóztathahatlan térhódítása
 • az egyre  fejlődő a technológia sokaknak azt üzeni : „én ne kelljen dolgozzak”
 • a terjedő digitalizáció-, mesterséges intelligencia-, transzhumanizmus felelegessé teszi az emberet (?)
 • demográfiai deficit – a korfa aggasztóan alakul, a lakosság öregszik, kevés gyerek születik
 • demográfiai limit, népesség csökkentés
 • hamarább fogjuk érezni az embert hiányt, mint azt hogy sok ember van.
 • instabil politikai helyzet, szélsőséges irányába elmozduló, kevesebb legitimitás a politikumban,
 • az elvándorlás, a fiatalok külföldre kijárása és ottmaradása tovább rontja a demográfiai helyzetet, a fiatalok közül nagyon sokan elköltöztek Székelyföldről és többnyire külföldön dolgoznak. (Üres házak vannak stb. Mi lesz így?)
 • itthon munkaerő gondokkal küzdenek a vállalkozások, sem a létszám nem elegendő, sem a képzettség nem megfelelő
 • ördögi kör (?) – nem tudják megfizetni a képzett munkaerőt, mely  elvándorol – nem tudnak fejleszteni a vállalkozások –

a pandémia erősen befolyásolya a

 • székelyföldi társadalom életvitelét is
 • szinte megállíthatatlan a gazdasági visszaesés,
 • a „húzó ágazatnak” tekintett turizmus szintén megsínyli a pandemia okozta válságot
 • a belföldi, értsd, román turisták tarják el a vendéglátókat – de nagy hátrány, hogy a vendégfogadók román nyelvtudása nem megfelelő
 • a zártság kulturája miatt nem tudnak egymásról a kialakult közösségek
 • a turizmus „terméke” zömmel a helyi értékeket „rombolja” – fizikai és szellemi/leki szemetet hagynak itt –
 • a vendéglátók elfogadják ezt a helyzetet, igyekeznek kiszolgálni a turisták nem helyi érték kompatibilis igényeit
 • alapjában a legtöbb vendéglátó nincs tudatában a helyi értékeknek és akarva -,  akaratlanul hozzájárulnak a „lepusztuláshoz”
 • táj vonzerejét a turizmuson keresztül exportálja, sajnos,  a fogyasztói társadalom számára kielégítő szolgáltatással körítve, és az igazi lényeg kimarad
 • a tömegturizmus az erkölcsöket is rombolja
 • még nincsenek túlsúlyban a monokultúrák, de a trend a koncentrációra már megjenet itt is
 • kiaknázatlan kincseinknek nem vagyunk tudatában
 • mivel egyre fogy a turisták száma, valószínűsíthető, hogy nő a vendégfogadók közti verseny és az igények/igénytelenségek kiszolgálására törekedve, tovább romlik a szellemi/lelki/fizikai környezet
 • a vendégfogadók nyelvi tudásszintje nemcsak a román nyelv hézagos ismeretében nyilvánul meg – kevés az angolul, németül beszélő vendégfogadó
 • idegen nyelvű programvezetés alig van ( angol, német, román )
 • a vendéglátás még mindig arányaiban kevés helyi termék kínálattal jelentkezik
 • a természetközeli életforma a székely identitás eszenciája, a tájban élő közösség rengeteg veszélynek van kitéve
 • világunkat a tevékenységeinkkel műveljük, de sajnos,  kiestünk a szerves tájműködtetésből, melynek jelei egyre inkább látszanak – lásd a vadak viselkedését – figyelem felhívó eme képességünk elveszítése,
 • vidéki közösség a természeti erőforrások közelségében él, de valójában nem gazdája a helyi erőforrásoknak és sajnos, nincs is megfelelő tudása, nem is tudna érdemben élni vele.
 • a gyermekoktatási/képzési  modell(ek) nem hatékonyak
 • a média a legfőbb nevelő intézmény
 • tovább erősödik az agyelszívás, a tehetséges fiatalok elcsábítása ( lsd. pl.  MCC )
 • a mezőgazdaságban a gazdálkodásban lineáris időbeli kitolódás tapasztalható, a biodinamikus gazdálkodás nem a naptári évszakokat követi
 • megállíthatatlanul terjed a digitalizáció a mezőgazdaságban is
 • idő kérdése: a hagyományos társadalom a természet ritmusában élt, az élet ritmusa jelenünkben tulajdonképpen nem is ritmus, disszonáns,
 • a digitalizáció mint (idő) felszabadító kecsegtet
 • de kérdés: segít-e saját magunkat felszabadítani a gyötrelmek alól ? 
 • nem tudunk kellőképpen kapcsolódni a románsághoz, nyitani, élni a lehetőségekkel, látnunk kell   a mellettünk levő népet is és keresni a közös szálakat
 • a székely embert nem a szabadság vágya jellemzi, hanem a kiszolgáltatottság csökkentése, mindig tudott kompromisszumot kötni,
 • a székely dacos, de nem tudja mire…
 • az új technológiák, a nano,- a mesterséges intelligencia egymással közreműködve, együttes hatással van a társadalomra, a még nem ismert technológiák eltérítenek a megszokott társadalmi formáktól, változásokat idéznek elő, ( nem érdemes elzárkózni )
 • az elidegenedés újabb és újabb formái jelennek meg, amire a mesterséges intelligencia sem tud reagálni.
 •  a félelem általi világvezetést tapasztalunk,  ellene védekezni kellene, ne féljünk, de ehhez ismerni kell a technológiát, legyenek szakemberek akik értik, ismerik, tudják a kifejlesztőket
 • a székely társadalom depresszióra hajlamos , a depresszió oka a versenyszellemű oktatás,
 • fokozódó mentálhigiénés gondok főleg az iskoláskorú gyerekek körében, a családon belüli erőszak következményeként, a növekvő munkanélküliség miatt is. Alkohol és egyéb szenvedélyproblémák fokozódó megjelenése. Már láthatók ezek a jelenségek, amikor mentőt kell hívni 15 éves fiatalhoz, mert látszólag túladagolta magát valamivel. Az öngyilkossági kísérletek is egyre nagyobb számban fordulnak elő, már a fiatalok esetében.
 • információt és nem tudást kapnak az oktatásban
 • nincs megfelelő képesség a  kapott információ felhasználására
 • a székely társadalomban hiányos az önismeretre ösztönzés,  ezirányú segítő szakma „tabu”, „szégyen” 
 • akinek nincs gyökere, identitás tudata, könnyen elfújja a szél, asszimilálódik, sodródik 
 • egyre növekvő törekvési hullám  mutakozik   a helyi termékek promoválásának irányába ( élelmiszer, hagyományos mesterségek termékei )
 • a „mű” élelmiszerek helyett a helyi, természetes eredetű élelmiszerek iránti ígény növekszik
 • tudatosulni látszik az energetikai kiszolgáltatottság, elindulóban van  egy önellátásban gondolkodó kényszer
 • a pandémia hatására beindult és megerősödött a nép gyógyászat hagyományainak felélesztése

a természetben káros folyamatok indultak be:  kóros vízhiány, főleg a műtrágya használat okán a termőföldek romlása, érzékelhető klíma változás

Lehetőségek:

 • a régire építkezve alternatív megoldásokat kell találnunk
 • székely létnek melyek a variánsai? invariáns: a székely embert nem a szabadság vágya jellemzi, hanem a kiszolgáltatottság csökkentése, mindig tudott kompromisszumot kötni, csökkentse a kiszolgáltatottságait, olyan erőforrást amit előtudunk állitani, invariánsok az identitás része!!!! önellátás is egy eszköz, viszonyulás a világhoz
 • a világváltozás korában, a krízisben, megtalálni a székelyföldet értintő perifériás kihívásokat és Székelyföld hasznára fordítani, közösen megtalálni a merre van az előre a székelyföldi közösségekben,
 • régi, Kalothoz hasonló, népfőiskolai hagyományokat áthozni a jelenkorba
 • különböző célirányos képzésformák, klub foglalkozások, tanfolyam jellegű képzések, ahol az alapelv a minőség
 • pásztor képzés
 • gyerekek tanítása állatok nevelésére, népi mesterségekre, tanyasi nehézségek praktikáira, metódusok, apró fogások ecsetelése, megtanítani a gyerekeket dolgozni elsősorban, állatokkal együtt élni, segítő társnak tekinteni az állatot.
 • a biogazdálkodás, a szerves gazdálkodás promoválása
 • tanfolyamokkal a meglévő gazdaemberek tudatosítása
 • a termőhelyek kézben tartása
 • visszaállítani azt az életformát aminek teremtő közege, a paraszti világ az élet feltétele, és  ezáltal visszakaphatjuk kultúránkat
 • a népművészetet megismerni és megérteni, mélyebbre ásni, megmutatni az ősi értékeket ( a díszítő művészet részleteit tudatosítani )
 • a gyerekek egészségügyi, szexuális nevelése kicsi kortól, segítség nyújtás az identitás keresésben
 • „az út befelé van”,   fedezzük fel és  a bennünk levő tudást exportálni kellene
 • a „fogyasztói” tömeg turizmus helyett tudatosan nevelő turizmusra törekedni   
 • export termék lehet a közösségfejlesztés, közösségi vezető képzés, kulturális szakreferens képzés, népfőiskola szervező képzés, (akkreditált képzések!), népi gyógyász képzés
 • újszerű gyermekoktatási modellek, pl. az orosz életiskola modell  adaptálása, kidolgozása – minél több „tantárgy” természet közelben, bal agyféltekés tantárgyak váltogatása jobb agyféltekés, kreativ foglalkozásokkal, szakmai, módszertani körök szervezése
 • újabb „világi rend” , ( Szent Benedek-i alternatíva ) kell,  ahol összefognak az emberek és újrateremtik az együttélés művészetét, és segítenek  „ átmenni a tű fokán”
 • a kézműves képzések további felkarolása, bővítése , a  gyerekek ezirányú érzékenyítése, általában, az értékek tudatosítása, visszaáll1ítása
 • Kezdjünk jövőt álmodni ( és tervezni ) , krizis helyzetben motiváltak vagyunk
 • Erdélyi Életiskola gondolata: új tipusú gyermek és felnőtt oktatás, ami az életre nevel
 • ifjúségnevelés, társas, országos hálózat kiépítése a nevelést iskolarendszeren kívül
 •  a versenyszellemű oktatás helyett, komoly szakmai hozzáállással  az életrenevelést szolgálni
 • a látszólagos ellentéteket, mint egymás komplementaritását érdemes megélni, óriási  teremtő jellegű energiák szabadulhatnak fel, melyek hasznunkra alkalmazhatóak lehetnek   
 • kapcsolatokat keresni  a románsághoz, nyitni, élni a lehetőségekkel,  látni kell  a mellettünk levő népet is és keresni a közös szálakat
 • értékeink átadása és folyamatos átalakulás ahhoz, hogy megtudjuk szólítani őket, tudjuk használni azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak,
 • a székely dacot átértelmezni,  egy erős öntudat kialakítása, a   múlt ismeretét átadni a fiataloknak,  vonzó-, ill. trendi legyen székelynek lenni,
 • munka rehabilitálása, legyen  presztízs
 • építő jellegú kapcsolatteremtés-, fentartás  a formális iskolarendszerrel
 • az nonformális és informális képzési-, nevelő struktúrák-, renszerek tudatos használata
 • sajátos kutatás és fókusz  a köztes technológiák kifejlesztésére, ami a modern technológiákat ugyan nem zárja ki teljesen, de a kevésbé sérülékeny helyi erőforrásokra alapzna –  mint lókasza, kovács stb –
 • a szemléletváltás elkerülhetetlen a közösségben,  így a a hangsúly   az élettudásra, a helyzetfelismerésre, a kérdések helyes feltevésére tevődik. Technológiától függetlenül, olyanfajta tudást kell szerezni és továbbadni ami az adott helyzetben a  túlélést biztosítja, képesek legyünk válogatni a felkínált lehetőségekből
 • drónos locsolás
 • önellátó közösségek alakítása
 • gyerekek oktatási nevelésébe bevezetni a pozitiv gondolkodásra ösztönző  tantárgyakat
 • emberképzés, EMBERMŰVELÉS – az emberi mivolt kiteljesedésének elősegítése érdekében
 • biztonságot teremteni
 • a képzésekbe a vízhasználattal kapcsolatos  modulok  beillesztése
 • öntudat, önismeret segítő képzések
 • együttműködési lehetőségek keresése egymás között, a  célcsoportok minél teljesebbkörú  kiszolgálása
 • együttműködési lehetőségek keresése  intézményekkel,
 • a 3 lábon álló társadalom: vállalkozók, politikum, civil szféra stabilizálása
 • figyeljünk a székely társadalom bölcsességére is,
 • tapasztalatok megosztása a saját erőforrásokból megvalósítottakról
 • látóutak szervezése a megismerésért, tapasztalatcsere érdekében
 • székely közösségek összefogására példák népszerűsítéseű
 • embertársainkba vetett hit megerősítése
 • kiadvány szerkesztése jjó gyakorlatokról, a   létező jól működő mintákról
 • a félelem általi világvezetés ellen védekeznünk kell, ne féljünk, de ehhez ismerni kell a technológiát, legyenek szakemberek akik értik, ismerik, tudják a kifejlesztőket
 • a közösségnek csökkentenie a kiszolgáltatottságait, olyan erőforrásokra alapozni amit előtudunk állitani
 • Be kell azonosítani a székely létnek melyek az invariánsai !? Az invariánsok az identitás része!
 • „nem érdemes elzárkózni”  a digitalizációtól, a félelem ellen védekeznünk kell, ne féljünk, de ehhez ismerni kell a technológiát, legyenek szakemberek akik értik, ismerik, tudják hogy miről szól ez a digitális világ az IT, AI,  és merre megy? Felkészülni, hogy a konszisztens létünkben tudjunk válogatni a felkínált lehetőségekből
 • Évente vagy akár gyakrabban is szervezni kell amolyan KÖZÖS PLATFORM – konferenciát az együttgondolkodás jegyében. A jó gondolatok alkotó és teremtő erőkké válhatnak.
 • Szükség és lehetőség egyben a közös fellépés

További ajánlások:

 • minden településnek legyen Genius loci-ja, amit különféle módon kialakíthat, felismerhet a közösségi emlékezet. ( Ha van egy híres szülött, akkor az illető munkássága, tárgyi hagyatéka körül szerveződhet emlékszoba stb. )
 •  digitális tudástárakat kell létrehozni, ahonnan gombnyomásra bármi lehívható bármikor.
 • minden településen jöjjenek létre családmonográfiás csoportok, amelyek segítik az alkotásokkal kapcsolatos bemutatókat,rendezvényeket,feltöltéseket
 • el kell hinnünk azt, hogy egymás számára példaképek kell legyünk, mert csak így tudjuk fenntartani a működésünket kisebbségi létben.
 • Kötelező módon úgy kell gondolkodnunk, hogy a tudásunk exportcikk. Követhető minta mások számára.
 • ajánlott egy dokumentációs és tudástárolással kapcsolatos műhelymunka  ( amelynek végeredménye  lehetne, hogy a hiteles példaképeinkről szóló információk elérhetők legyenek )
 • tematikus műhelymunkák,

munkacsoportok létrehozása, szervezése

 • közös szakmai platform, adatbázis létrehozása – intézmények, szervezetek, „szolgáltatások”, szakmai tanulmányok, foglalkozásvezetők listája