Pályázat alapadatai

Projekt azonosító száma: 2020-1-HU01-KA204-078753Projekt címe: Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhezTámogatás összege: 33.263.316 Ft.Támogatás mértéke: 100%Projekt kezdete: 2020. szeptember 01.Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. augusztus 31.

Tervezett programunk, mely 4 nemzetet érint (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia) ahhoz teremti meg a feltételeket, hogy idős embertársaink előtt szélesre táruljon a digitális ismeretszerzés, művelődés, a társadalmi és családi kapcsolattartás kapuja.

S ami a horizontális prioritást illeti, mindezt innovatív módon teszi a majdani képzési módszer. A szakmailag képzett felnőtt oktató átadja az általános ismereteket, a fiatalok pedig szó szerint leülnek az idős résztvevők mellé, és gyakorlati segítséget nyújtanak a tanult ismeretek alkalmazásában Csökken az ún. „generation gap” a két nemzedék között. Ugyanakkor az esélyegyenlőség is érvényesül mint hozzáadott érték. Mindenki egyformán kap segítséget, saját képességeire szabva. A nemzetközi együttműködésen alapuló projekt elsősorban jó gyakorlatok megismerését és cseréjét irányozza elő. A jó gyakorlatokat partnertalálkozók során megmutatjuk, elemezzük, átadjuk egymásnak, s ha kell, azokon közösen finomítunk, módosítunk. A tanultak elemzését, feldolgozását követően igyekszünk az eredményeket, a tapasztalatokat összegezni, értékelni. A projekt végén jó gyakorlat gyűjteményt állítunk össze.