Népfőiskolai Vándorakadémia, Székelyderzs, 2019 október 28

– rövid összefoglaló

Balla Zoltán

Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság

Népfőiskolai Vándorakadémia, Székelyderzs, 2019 október 28.

Közel 30 éves képzésszervezői tapasztalattal  a hátam mögött vettem át a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság vezetését, elnökségét, melynek az alapítása óta alelnöke voltam. A Nemzeti Művelődési Intézet által kivitelezett “Otthonról haza” c. projekt keretén belül több alkalmam is volt bele látni a Kárpát-medencei népfőiskolai mozgalom egykori és a mai helyzetébe. Ugyanezen projekt során, Székelyderzsben, a Romániai Magyar Népfőiskolarendszer tevezhetőségéről tartottam egy szűk félórás értekezést. Az előadásom három fő részből állt.

            Első témaként a potenciális romániai  népfőiskolai hálózat/hálózatok pillanatnyi állapotát mutattam be. Rámutattam, hogy jelenleg is vannnak  működő, népfőiskolai tevékenységet folytató  intézmények és ezen intézményeknek vannak kistérségi érdemleges “csomópontjai”, amik mint egy-egy “hub” is értelmezhetőek. Ezekre mindenképp lehet számítani a hálózatosodás professzionalizálódása során. Ezek a népfőiskolai pontok működésileg, fenntartásilag zömmel civil intézmények, és sajnos vagy sem, de igazából pályázatfüggőek, külső forrásokbók működnek. Szerencsésebb helyzetűek a helyi vagy megyei önkörmányzatok keretei közt működőek.

            Másodsorban megengedtem magamnak azt a szakmainak tűnő észrevételt, hogy markáns különbséget tegyek a “hálózat” és a “rendszer” lényegi működése között. A főbb jellemző eltérés abban rejlik, szerintem, hogy a rendszer tervezetten működik.  Ebben az eseben legalább egy közös nevezőnek tekinthető, minden hálózattag által elfogadott szellemisége-, tanterv minimuma van, amit közösen kell kidolgozni A rendszer használja a hálózatot, a hálózat képezi a rendszer működésének szerkezeti alapjait. Lényeges tehát, a hálózat kialakítása után, a közös “alaptanterv” kidolgozása, elfogadása.

            Végül, harmadsorban, a lehetséges működési feltételekről ejtettem szót. Szerintem, mintaként az EMKE és a Lakiteleki Népfőiskola ötvözött működése a járható út. Igyekezni kell elsősorban a helyi erőforrásokra alapozni. Mivel valós helyi erőforrások léteznek, amik ugyan,  egyelőre, nincsenek kihasználva, így a következő  néhány esztendő külső forrásokból származó pénzeit arra kellene összpontosítani, hogy megalapozzuk a minél függetlenebb működés lehetőségét. Reális esély volna erre. Mint lehetséges alternatíva, felemlítettem az “Iskolaszék” szerű működési keretrendszer, jelenkorra alkalmazott felélesztését.

            Végső konklúzióként optimista kicsengésű véleményemnek adtam hangot, miszerint a romániai magyar népfőiskolarendszer igenis, megtervezhető ! És meg is kell tervezni, lehetőleg egy – két éven belül !

            Örvendtem a szerencsémnek, hogy részese lehettem a “Vándorakadémia” programjának.

Tisztelettel,

Balla Zoltán,

Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság