Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság

"Szerves műveltségű, kiteljesedett embert és méltó megélhetést!"

Szerző: Népfőiskola 2 / 7 oldal

Jó gyakorlat gyűjtemény a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez – fiatal mentorok bevonásával

Készült az Erasmus+ KA-2 Stratégiai partnerségek – 2020-1-HU01-KA204-078753 azonosító számú, Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez című nemzetközi projekt keretében 2023-ban.

A projekt partnerei és elérhetőségei

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (koordinátor), Tata (HUN) www.mznt.hu; info@mznt.hu

CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa (SRB) http://www.cnesa.rs/; cnesa@cnesa.rs

Humán Reform Alapítvány, Székelyudvarhely (RO) www.huref.ro;  hurefsrlodorhei@gmail.com

Marthos o.z., Martos (SK) https://esterhazyakademia.eu/; marthos.office@gmail.com

A 16 jó gyakorlatot tartalmazó gyűjtemény szerzői a projekt partnerszervezeteinek munkatársai.

A szerzők minden érdeklődő számára nyílt hozzáférést biztosítanak a gyűjtemény felhasználására.

A projektet az Erasmus+ programon keresztül az Európai Bizottság támogatta.

Megnézem >

“3 ÉV MÉRLEGEN” Zárókonferencia a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaságnál, Tatán

Megnézem >

Amikor az utolsó jó gyakorlat is elkészült

Erasmus+ 2020-1-HU01-KA204-078753 Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális fejlesztéséért című nemzetközi pályázatunk utolsó köztes projekttalálkozóját tartottuk Magyarkanizsán.

Megnézem >

Egy újabb jó gyakorlattal több

Megnézem >

13. jó gyakorlat: „A kenyér is házhoz jön!” Székelyudvarhely, 2023.04.12.

3. éve dolgozunk partnereinkkel azon, hogy a vállalt 16 jó gyakorlat gyűjteménye létrejöhessen, és a találkozók alkalmával kerek egésszé tegyük annak soron következő darabját.

Nemzetközi projektünk (2020-1-HU01-KA204-078753) címe: Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez.

Megnézem >

Népfőiskolánk sikeres pályázatot nyújtott be az Erasmus + keretében a székelyudvarhelyi Humán Reform Alapítvánnyal közösen. A projekt 2022. május 1-2023. október 31-ig tartó megvalósítási időszakában több alkalommal utaznak egymáshoz a résztvevők, akik jó gyakorlatokat mutatnak be, együttműködési köreiket szélesítik, új tevékenységek lehetséges bevezetését tervezik meg közösen. Első alkalommal Mórahalom küldöttsége utazik Székelyudvarhelyre, ahol részletesen megismeri többek között az Alapítvány munkáját, annak szerves műveltséghez kapcsolódó jógyakorlatait, az Artera Alapítvány és képző központ tevékenységét, valamint kidolgozzák az együttműködés munkamódszereit, az elvégzendő feladatokat.

Kovács-Tanács Istvánné Erika
KAPOCS Népfőiskola
Aranyszöm Rendezvényház
Mórahalom

Két évnyi együttműködésünk a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, időközi beszámolóval zárult, amelyet Tempus Közalapítvány elfogadott

Megnézem >

ZÁRÓNYILATKOZAT

Megnézem >

Népfőiskolai Társaság stratégiai koncepciója 2026-ig

Fő cél: A Romániai Magyar Népfőiskolai mozgalom összehangolása

Megnézem >

A MAGYAR MONDAT VÉDELMÉBEN

Szobi üdítőknek csap hírverést óriás falragasz, szövege megüti szememet:

„A legjobb dolog, ami a gyümölccsel történhet.” Furcsa, korábban nem hallott, de ma egyre terjedő mondatszerkesztés, nyelvünktől merőben idegen – de honnan olyan ismerős?

Hamar meg van a forrása, hiszen angol szakos tanár volnék; ez – tisztán angolos, e nyelvre nagyon jellemző merev alárendelő-kiemelő mondatfűzés, könnyű visszafordítani: The best thing that can happen to the fruit. Vajon mi történhetett mondatainkkal az utóbbi tíz évben? Lehet, hogy a szépítő „globalizáció” néven folytatott világ(újra)gyarmatosítás elérte nyelvünket is?

Dr. Végvári József

nyelvtanár

Megnézem >

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén