A jelenünk és a betolakodó új korszellem, abszolút időszerűvé teszi az együttgondolkodást/cselekvést. Aki teheti, tervezze be jelenlétét. Biztos vagyok benne, hogy a vendéglátók a nagyobb létszámmal is megbirkóznak, sőt megkozkáztatom, még örvendenek is nekünk.
Balla Zoltán

Molnár Judith: Kedves Mindnyájatok, “újrakezdő” találkozóra hívunk benneteket Gyergyóújfaluba, július 4-re. Nagyon sok gondolat kavarog bennem a találkozó kapcsán, remélem Bennetek is. Ha a világsajtóban megjelent írásokat veszem alapul, akkor az “új normális” értékrendszerét kell meghatározzuk önmagunknak, ha a saját gondolataimra támaszkodok, akkor békeidőre vágyok. Olyan időszakra, amely megengedi a bölcs, megfontolt döntéseket, az egymásra figyelést, a kedves mozdulatokat, és a csendben töltött minőségi időt. Persze, ez nem zárja ki a jóízűen végzett munkát! NAGYON KÉRLEK, EZT A LEVELET FIGYELMESEN OLVASSÁTOK VÉGIG és jelezzetek vissza. Ez tisztelet a házigazda és a szervezők iránt. Nagyon megköszönöm! Bányász Jóska lesz a házigazdánk.

Bányász József gondolatai: Kedves Feleim, kedves Népfők! Bővülnek köreink, Istennek hála. A Népfőiskolai Társaság, Élőszövet és hitem szerint az OKKE (Országépítő Kós Károly Egyesülés) körei is hasonló célokat követnek. Az Élőszövet Alapítvány, mint különböző szervezeteket összefogni szándékozó „integrátor” próbálta megfogalmazni önmagát Kolumbán Gábor vezetésével. Főleg a helyi- kistermelők, gazdasági szereplők együttműködését akarta elősegíteni, annak teljes vertikumával (a tangazdaságoktól a szövetkezetekig). A szándék ma is adott egy új konjunktúra közepett, amit Balla Zoltán „sorsfordító időknek” nevez. A Népfőiskolai Társaság sajátos módszereivel és hálózatával a népnevelés a népi kultúra tematikáját hivatott előre mozdítani. Az Országépítő Kós Károly Egyesülést Makovecz Imre létrejöttekkor, „szellemi nagyhatalomnak” nevezte, és feladatként azóta is erre sarkallja tagjait. Valamennyien országépítéssel akarunk foglalatoskodni. Létre kell hozzunk a Kárpát – Hazát, a Tündérkertet, ahol felemelkedhet fajtánk arra az erkölcsi magaslatra, amire Szent István öröksége sarkall. Meghívlak tisztelettel egy nyílt beszélgetésre, nulladik találkozásra Gyergyóújfaluba (a Kultúrcsűrbe). A sorsunk, fajtánk jövője a mi kezünkben (is) van. Szervezzük meg a jövőt és rakjuk le annak alapköveit. igényes egyszerűséggel.

Kolumbán Gábor gondolatai: Gondolatok az újrakezdéshez
Bizonyára, amikor megkaptátok Bányász Jóska és Molnár Judith meghívó levelét, felsóhajtottatok: megint egy újrakezdés! Ez a csapat állandóan újrakezdi azt, amit már régóta csinál. Tiszta rögeszme!
Mégis, talán a mostani helyzet, az állandósulni látszó világjárvány, és arra adott
globális pánikreakció, indokolttá teszi életünk folyamatos újragondolását, az
alapértékeinkhez, az Élethez való visszatérést. Az alapvető kérdés, hogy
életformánk, társadalmunk, és gazdasági rendszereink a teremtett Életet szolgálják,vagy éppen ellenkezőleg annak pusztulását segítik elő (vagy okozzák azt)? Ez a kérdés egyre több embert és intézményt foglalkoztat. Mert a világjárvány kapcsán(újra) kiderült, hogy az emberi civilizáció mennyire sérülékeny, és nem fenntartható.
Akár saját magát is elpusztíthatja a helyzetre adott nem helyénvaló döntéseivel.
Márpedig az evolúció során azok a fajok és civilizációk, akik nem adekvát válaszokat adtak a valóság kihívásaira, kipusztultak.
A nagyhatalmak a szokásos rögeszméiket követve hidegháborúba kezdtek, és
újraindították a fegyverkezési versenyt. A nemzetállamok, szokásos rögeszméiket követve bezárkoztak, beindították a bankópréseket, és autoriter intézkedéseikkel öntömjénezték hatalmi vágyaikat.
Ezek nem adekvát válaszok!
Mit tehet az ember ilyen helyzetben? Megpróbál túlélni. Felelősséget vállal az
életéért és közösségéért. Gazdálkodik, hogy eltarthassa magát és szeretteit.
Együttműködik, hogy megtalálja a megoldásokat, és elérje a kritikus tömeget a
változáshoz. Újrakezd.
Találkozik Bányász Jóska meghívására, a hasonlóan gondolkodókkal és
cselekvőkkel július negyedikén reggel Gyergyóújfaluban.

Kolumbán Gábor Szervezési tudnivalók:

1. Ez a nulladik találkozó, a start előkészítésére. terveink szerint 9-13 óra között zajlik majd. Nem akarjuk egyelőre túlszervezni. Mindenki kapjon teret gondolatai, tervei megfogalmazására. Előreküldhetitek gondolataitokat a világháló jóvoltából, vagy hozhatjátok magatokkal!

2. Kérlek jelezzetek vissza jelenléti szándékotokról.

Nagyon megköszönöm!

https://forms.gle/DrvrxekCfZm4sVqd7

3. A Bányász család vendégei leszünk: “ha sokan leszünk szalmabála s pokróc, sajttál, egy kicsi házikenyerrel s csencsószörpös borvízzel…”

A többit értitek!

4. Ha valaki több listáról kapja meg a levelet, elnézést érte. Köszönöm!

5. Balla Zoli, kérlek a Népfőiskolás listára is küld ki a levelet. Köszönöm!

6. Bízom benne, hogy tele-autókkal jösztök, vagy lóháton, vagy gyalog, vagy biciklivel. Ezt ti magatoknak szervezzétek!

További áldott napot!

üdv szeretettel, Judit